Förutom att jag skriver barn- och ungdomsböcker och bloggar skriver jag även läromedel. Och på läromedelfronten har jag speciellt ägnat mig åt att skriva lärarhandledningar till barn- och ungdomsböcker.  

 Jag har fått en fråga av en bloggläsare om hur jag gör när jag skriver dylika handledningar. Hon är nyfiken på hur det går till.

En viktig utgångspunkt i mitt skrivande är att jag själv älskar att läsa barn- och ungdomsböcker. När jag jobbade som lärare arbetade jag ständigt med skönlitteratur, tillsammans med mina elever. Jag såg hur gott det gjorde för deras språkutveckling och läsförståelse. Jag såg också hur böckerna öppnade upp nya världar för eleverna och stimulerade deras fantasi, empati och kreativitet.

Men för att försöka förklara hur jag faktiskt gör och tänker när jag skriver, ska jag försöka spalta upp det hela:

1. Jag är utbildad lärare,  vilket leder till att jag har ett pedagogiskt tänk att luta mig mot. Jag vet hur jag ska planera och lägga upp lektionspass. Jag tänker också ut en logisk gång i själva upplägget. Jag ställer frågor till mig själv som: Hur ska boken introduceras? Behöver eleverna en förförståelse innan de läser boken och arbetar med innehållet? Finns det material, filmer eller annat (utanför själva boken) som går att koppla till ämnet och använda i handledningen? Vad hinner man med på ett läspass? Osv…
2. Sedan utgår jag naturligtvis alltid från läroplanen när jag skriver mina handledningar. Jag läser alltså kursplanerna och kopplar dessa till bokens innehåll, innan jag sätter igång.

3. Jag hänger med i aktuell forskning om läsförståelsestrategier. Det räcker liksom inte med att skriva frågor utifrån texten. Man måste veta varför man ställer frågorna. Och frågorna bör träna läsning på, mellan och bortom raderna. 

4. Sedan skriver jag på helt enkelt och hoppas på att få ihop allt till en fungerande helhet 🙂 Min senaste handledning som är till Katitzi Z-1234 kan ni ladda ner gratis från Natur & Kulturs hemsida http://www.nok.se/PageFiles/157616/Katitzi%20Z_LHL.pdf