Jajamensan! Tant Emma finns nu på en specialtagen författarbild på Natur & Kulturs hemsida.

Jag ser väldigt snäll och timid ut på fotot. 

Men vad gör väl det?

Jag är ju faktiskt en ganska ostygg typ.