Jag har tänkt en del på konsumtion den senaste tiden.

Hur ohållbart det är att vi slösar så med jordens resurser.

Hur jag är en del i det hela i min ständiga jakt på saker.

Jag skapar ett behov, tror att jag måste ha en viss sak för att bli mer lyckad, lyckligare, bättre, vackrare, smartare … gladare.

Och så snart jag köpt saken så falnar intresset. Den blir en i mängden av andra saker.

Så nu har jag bestämt mig för att köpa mindre och njuta av de fina ting jag har.

Som de här burkarna tillexempel. Visst blir man glad av deras färg och form!