Oktober månad är månaden då årets royalty kommer indimpande på kontot.
Nu är det inga stora summor att tala om.
Inte för mig i alla fall.
Och inte för mina läromedel.
Men lite skoj är det ju.
Att det fortfarande folk som vill ha mina alster.
Flera år senare liksom.

IMG_3837.JPG

Annonser