Det myllrar för tillfället i blomsterbordshabitatet.
Av blomsterbordsdjur.
Okända, kända och de som är lite eljest.
De tas om hand av två damer.
En gigantisk och en liten.
Vi tror att det kan gå bra.
Katterna och jag.

IMG_1166.JPG

Annonser