20121009-212006.jpg

20121009-212029.jpg

20121009-212043.jpg

En något eljest tolkning av denna stad kanske…